Skocz do zawartości


ownede

Rejestracja: 19 paź 2011
Poza forum Ostatnio: 23 paź 2011 00:02
-----

Moje posty

W temacie: COM Surrogate przestał działać (podczas korzystania z podglądu obrazków Wind...

19 październik 2011 - 22:21

Zużycie ramu na poziomie 4 - 5 GB. Sporawo. Na procesorze każdy z 8miu wątków potrafi pracować.

Hijack:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 23:20:29, on 2011-10-19
Platform: Windows 7  (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\NetWorx\networx.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Programs\Google\MusicManager\MusicManager.exe
C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe
C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe
C:\Program Files (x86)\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files (x86)\LiveZilla\LiveZilla.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\LiveZilla\LiveZilla.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Google Talk Plugin\googletalkplugin.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll
O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShow4\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShow4" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow\4.1"
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerProducer" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerProducer\5.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\1.0"
O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files (x86)\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Blu-ray Disc Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Blu-ray Disc Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files (x86)\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LiveZilla] "C:\Program Files (x86)\LiveZilla\LiveZilla.exe" -minimize
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Kacper\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [DVDFab VDrive] "C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MusicManager] "C:\Users\Kacper\AppData\Local\Programs\Google\MusicManager\MusicManager.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3139452207-3519099526-2787134108-1003\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3139452207-3519099526-2787134108-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')
O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ie_banner_deny.htm
O9 - Extra button: &Klawiatura wirtualna - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\ievkbd.dll
O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: &Sprawdzanie adresów internetowych - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtbbho.dll
O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab
O16 - DPF: {E705A591-DA3C-4228-B0D5-A356DBA42FBF} (Creative Software AutoUpdate 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/20015/CTSUEng.cab
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15118/CTPID.cab
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe
O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe
O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CyberLink Product - 2011/09/07 21:20:37 (CLKMSVC10_9EC60124) - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\NavFilter\kmsvc.exe
O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet Monitoring Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe (file missing)
O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 16249 bytes

W temacie: [Zlecę] Przeniesienie strony do CMS

19 październik 2011 - 20:49

Jakiś konkretny CMS? Autorski czy ogólnodostępny?

W temacie: COM Surrogate przestał działać (podczas korzystania z podglądu obrazków Wind...

19 październik 2011 - 20:32

Klucz mam oryginalny, tyle, że to była jedyna wersja jaką udało mi się pobrać, bo płyta została w Szwecji.
Myślisz, że to tego przyczyna? Teraz jeszcze mi wariują procesy Chrome'a - nie wczytują stron, w tym samym czasie jak odpale Firefoxa strona się wczyta.
WTW, Skype i inne IM działają bez problemów.

Jeszcze jedno - czy możliwy jest upgrade bez utraty danych? Sporo już tu sobie poorganizowałem (zawsze miałem bajzel artystyczny), aż szkoda czyścić.

btw. Z czego logi by pomogły najbardziej?